Mereturvalisuse arendamise

PROGRAMM VÄIKESADAMATES

MASAPO eesmärgiks on suurendada turvalisust väikesadamates, seda nii sadama külaliste jaoks kui silmas pidades ka keskkonna turvalisust

MASAPO projekti juhtpartneriks on Hiiu vallavalitsus ning projektipartneriks on Ahvenamaa vabatahtlik merepäästeühing. Läbi partnerite on Eestis kaasatud 6 pilootsadamat ja Ahvenamaal 3 pilootsadamat.

Projektipartnerid avaldavad tänu Interreg Central Baltic programmi meeskonnale, kelle abil ja toel projekti tegevused ellu viiakse

EESTI
AHVENAMAA

Projekti eesmärgid

kaardistada väikesadamate turva- ja ohutusriskid

suurendada sadamate koostööd vabatahtlike merepäästjatega

koolitada ja treenida nii sadama töötajaid kui vabatahtlikke merepäästjaid

töötada välja väikesadamate turvalisuse kvaliteedimärk

viia läbi väikesadamate turundustegevusi

läbi viia rahvusvaheklisi merepäästeõppuseid

Peamised tulemused

sadamate ja päästjate operatiivne koostöö

kvalifitseeritud tööjõud sadamates ja kaasaegne ohutusvarustus

väikesadamate ohutuse kvaliteedimärk

kõik ülaltoodu kasvatab piirkonda külastavate meresõitjate arvu ja seeläbi panustab piirkonna arengusse