partnerid

Projektipartner

Ahvenamaa vabatahtlik merepäästeühing

Ahvenamaa vabatahtlik merepäästeühing on heategevuslik organisatsioon, mis organiseerib vabatahtlike tegevusi päästeoperatsioonidel Ahvenamaa piirkonnas. Ühing tähistas hiljuti oma 50. tegevusaastat merepääste valdkonnas ning viib iga-aastaselt läbi 150 päästetööd

Ühingu eesmärk on ka ennetustöö ja teavitustöö läbiviimine nii kohalike elanike kui sadamakülaliste seas. Ahvenamaa vabatahtlik merepääste teeb koostööd piirkonna sadamatega

LOE LISAKS

Ahvenamaa merepäästeühing korraldab sageli ühisõppusi ja ühisoperatsioone nii Soome kui Rootsi merepäästeühingutega.

Koostöös Ahvenamaa jahtklubidega tagatakse mereturvalisus kõikidel suurematel purjetamisvõistlustel ja muudel merelistel tegevustel.

Kasvav vajadus turvalisuse taset tõsta on tuntav, erinevate koolitusürituste läbiviimine ja koostöö väikesadamatega annab Ahvenamaa merepäästeühingule võimaluse kitsaskohtadest ülesaamiseks.

Ahvenamaa külastatavusmeresõitjate poolt  on otseselt seotud MASAPO projekti eesmärkidega

Juhtpartner

Hiiu vallavalitsus

Hiiu vallavalitsus on kaasatud projekti pilootsadamate, Kärdla sadama ja Kõrgessaare sadam, arendamisse.

Hiiu vallavalitsus teeb koostööd Saaremaa, Muhu ja Kihnu partneritega jagades ühist huvi – arendada piirkondade turvalisust jah oogustada turismi ning väikesadamate tegevust. Samuti panustatakse vabatahtlike päästeühingute toetamisse

LOE LISAKS

2012 aastal toetas omavalitsus kohaliku vabatahtliku merepäästeorganisatsiooni asutamist.

2014 aastal hangiti päästjatele päästealus. Saarte päästeorganisatsioonid teevad üksteisega koostööd ja viivad läbi ühisõppusi ja treeninguid.

Projekti partnerite vahelist koostööd hakati planeerima 2013 aastal. Projekti raames pannakse alus tugevale koostööle piirkondade vabatahtlike merepäästeorganisatsioonide vahel ja väikesadamate vahel.

Hiiu vallavalitsus koordineerib väikesadamate turvalisuse kvaliteedimärgi väljatöötamist. Kvaliteedimärk võetakse kasutusele projekti pilootsadamates ja projektiväliselt saavad kvaliteedimärki taotleda kõik piirkonna väikesadamad