målsättning

Vi eftersträvar ökad säkerhet i småbåtshamnar, med hjälp av kommuner, hamnägare, lokala sjöräddningsstationer, båtägare, segelsällskap, tjänsteleverantörer, lokalbefolkningen och besökare.

Våra samarbetspartner (Estniska Sjöräddningssällskapet, Finska Sjöräddningssällskapet & Svenska Sjöräddningen) kommer att delta på olika sätt, vid SAR-övningar, informationsutbyte. I gengäld kommer de att få en direkt och snabb tillgång till våra resultat.

 

I projektet genomförs följande uppgifter:

gemensamt kartläggs den aktuella säkerhetssituationen i småbåtshamnar

ta fram nödvändiga utvecklingsplaner

utföra behövliga investeringar i ett fåtal pilothamnar

organisera sjösäkerhetsutbildningar

hålla gemensamma SAR-övningar, för olika målgrupper

förbereda och verkställa en grundläggande kvalitetscertifiering inom säkerhet i småbåtshamnar

delta i marknadsföringsevenemang till förmån för pilot-småbåtshamnarna

 

Denna verksamhet kommer att innebära förbättrad service i småbåtshamnarna. Högre standard och en kvalitetscertifiering inom säkerheten strävar efter att öka förtroendet för seglare / båtförare, vilket innebär mera gäster till regionen.