partner

Projektpartner

Ålands Sjöräddningssällskap

Ålands Sjöräddningssällskap (ÅSRS) är en förening som grundar sej på frivillig verksamhet. ÅSRS organiserar sök & rädda operationer på åländska vatten, ca 150 uppdrag per år. Föreningen firade nyligen sina första 50 år.

Sällskapet utför också preventivt arbete, genom pedagogisk utbildning av skolbarn och genom infomaterial till hamnbesökare. Det finns ett aktivt samarbete mellan föreningen och åländska hamnar.

LÄS MER

ÅSRS jobbar ofta ihop med Finska Sjöräddningssällskapet & Svenska Sjöräddningen.

Tillsammans med Ålands Segelsällskap (ÅSS) har de bidragit med sjösäkerhet på stora segelevenemang & vid eskort av fritidsbåtar. Föreningen bidrog aktivt vid arrangemangen av Tall Ship Race (1988, 2007)

Det finns dock utrymme för en ökad säkerhet i åländska vatten. Genom att utföra olika studier, tillsammans med våra pilothamnar, hoppas vi kunna visa var förbättringar behövs.

En ökad turism är själva kärnan i vårt projekt

Huvudpartner

Dagö kommun

Från kommunens sida har man varit involverad i utbyggnaden av småbåtshamnar (Kõrgessaare, Kalana, Lehtma, Kärdla), samt är man grundare / ägare av Kärdla & Kõrgessaare hamnar (den senare med 27 båtplatser)

Dagö samarbetar tätt ihop med de andra estniska öarna Ösel, Muhu och Kihnu. Det gemensamma intresset är att skapa maritima förbindelser, ökad turism, nätverk av småbåtshamnar, förbättrad service i dessa hamnar & utvecklingen av de lokala sjöräddningssällskapen.

LÄS MER

2012 var kommunen med och grundade Dagö frivilliga sjöräddningssällskap och många i förvaltningen är medlemmar.

2014 erhöll de frivilliga sjöräddarna en liten 4 m båt för att sköta förebyggande aktiviteter i hamnarna. De frivilliga sjöräddningssällskapen på öarna har regelbundna gemensamma övningar, SAR övningar och förebyggande arbete.

Möjligt samarbete mellan Dagö och Ålands sjöräddningssällskap has dryftats alltsedan 2013. Projektet skall understöda samarbetet mellan frivilliga sjöräddningssällskap och småbåtshamnar, samt öka säkerheten i dessa hamnar.

Dagö kommun skall koordinera kartläggningen, planeringen, utbildningen och alla gemensamma aktiviteter med Dagö, Ösel, Muhu och Kihnu pilothamnar och de frivilliga sjöräddningssällskapen. Dagö kommun skall investera i en bättre servicenivå av hamnarna Kõrgessaare och Kärdla. Resultaten kommer att tjäna som exempel för de andra hamnarna i regionen efter projektslutet.