resultat

Projektmål

Hantera arbetsflödet

0

Säkerhetskartläggning

0

Nya räddningsbåtar & säkerhetsutrustning

0

Utbildning för volontärer / hamnpersonal

0

Studiebesök Finland / Sverige / Danmark

0

Kommunikation

0